Chirurgia mäkkých tkanív

Chirurgia mäkkých tkanív je operačná časť veterinárnej medicíny, pri ktorej sa využívajú invazívne metódy liečby. Aj tu sa uplatňujú stále novšie technológie a postupy. V mnohých prípadoch je chirurgický prístup zásadnou súčasťou liečby, bez ktorého by nedošlo k uzdraveniu pacienta. Operácie, ktoré pred 20 rokmi nebolo možné vykonať, dnes robíme rutinne. Vykonávame bežne i náročne chirurgické výkony v brušnej či hrudnej dutine, kožné zákroky aj s transplantáciou a planétkou kože. Zákroky prebiehajú pod anesteziologickým monitoringom. Pred zákrokom doporučujeme urobiť zakladné alebo kompletné predoperačné vyšetrenie podľa stavu pacienta, ktoré poskytne informácie o aktuálnom stave pacienta. Samozrejmosťou je možnosť využiť endoskopickú techniku pre vyšetrenie tráviaceho a dýchacieho aparátu. Ku každému pacientovi je potrebné pristúpiť individuálne s cieľom, aby organizmus zvládol operáciu čo najlepšie a rekonvalescencia prebiehala čo najrýchlešie a najjednoduchšie.

V našej veterinárnej nemocnici Marfilvet uskutočňujeme zákroky v celkovej inhalačnej anestézii. Pacient podstúpi základné klinické vyšetrenie. Podľa potreby je doplnené ďalšími vyšetreniami (krvné vyšetrenie, USG brušnej dutiny, RTG hrudníka, kardiologické vyšetrenie…). Pacientovi sa zavedie intravenózny kateter, uvedie sa do sedácie, následne do anestézie. Kateter umožní počas zákroku podanie infúznych roztokov, analgetík, anestetík a iných liečiv. Zavedie sa tracheálna kanyla do priedušníc, cez ktorú pacient vdychuje zmes šetrného anestetika (izofluran) a kyslíka. Počas celej doby sú monitorované základné životné funkcie. Prebúdzanie a zotavenie z celkovej inhalačnej narkózy je rýchle a bezpečné. Inhalačná narkóza je oproti štandardnej injekčnej anestézii omnoho šetrnejšia a je dobre regulovateľná.

MVDr. Stanislav Čegiň