Stanovenie hladiny progesterónu

Progesterón je hormón produkovaný žltým telieskom vo vaječníkoch. V kľudovom období (anestrus) je tvorba progesterónu nízka. So začínajúcim háraním (proestrus) sa hladina progesterónu začína postupne zvyšovať. V tomto období začína suka krvácať, zväčšia sa a prekrvia sa vonkajšie pohlavné orgány a suka začína byť atraktívna pre psov. Medzi 10. a 15. dňom hárania býva hladina progesterónu dostatočne vysoká na to, aby mohla byť suka úspešne nakrytá (estrus). Krvácanie pozvoľna mizne a v prítomnosti psa je suka ochotná páriť sa. Pokiaľ je suka úspešne nakrytá, hladina progesterónu naďalej stúpa a vysoké hladiny sa držia až do pôrodu. V prípade, že je krytie neúspešné, hladina progesterónu postupne klesá. V niektorých prípadoch, napr. pri nevýraznom háraní, pri oneskorenom začiatku krvácania, pri predĺženom krvácaní, pri mladých alebo starších sukách, býva obtiažne podľa vonkajších príznakov hárania stanoviť optimálny čas na krytie. Problém stanoviť optimálny čas na krytie môže byť aj v prípadoch kedy nie je k dispozícii krycí pes a je potrebné za ním vycestovať.

Z týchto dôvodov je pre určenie optimálneho času krytia dobré stanoviť hladinu progesterónu. Pri nízkych hladinách progesterónu odporúčame stanovenie hladiny v priebehu 2-3 dní zopakovať.

Hladiny progesterónu do:

3,0 ng/ml – nevhodné na krytie

3,1-4,5 ng/ ml – kryť za 2-3 dni

4,6-8,0 ng/ ml – kryť za 1-2 dni

8,1-16,0 ng/ ml – kryť ihneď

Keďže hladina progesterónu môže stúpnuť na optimálnu úroveň na krytie v priebehu niekoľkých hodín, je potrebné mať stanovenú hladinu progesterónu v čo najkratšom čase. V našej Veterinárnej nemocnici MARFILVET vieme stanoviť hladinu progesterónu do 1.hodiny.

Ako doplnkovú metódu v prípade záujmu môžeme spraviť u suky aj pošvovú cytológiu. Pri tejto metóde sa stanovuje optimálny čas na krytie podľa zloženia a typu buniek v pošve. Toto vyšetrenie vieme spraviť taktiež do 1 hodiny.