Preventívna prehliadka

1. Čo je preventívna prehliadka?
Preventívna prehliadka je súbor klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré nám utvoria obraz o zdravotnom stave zvieraťa.

2. Prečo robiť preventívnu prehliadku?
Pri prehliadke môžeme zachytiť ochorenie vo včasnom štádiu, pričom v tomto štádiu je liečba jednoduchšia, zamedzí sa ďalšiemu poškodzovaniu orgánov a tým sa predĺži vek zvieraťa.

3.U ktorých zvierat robiť preventívnu prehliadku?
Odporúča sa robiť ju u oboch pohlaví a vo všetkých vekových kategóriách zvierat.

4. Ako často robiť preventívnu prehliadku?
Odporúča sa jedenkrát za rok u starých zvierat aj častejšie.

5. Čo nám môže odhaliť preventívna prehliadka?
-začiatočné štádium ochorení
-nebolestivé ochorenia a ochorenia bez evidentných klinických príznakov
-ochorenia, ktoré majú klinické príznaky, ale majiteľ ich nepovažuje za príznak ochorenia

6.Aký je výsledok preventívnej prehliadky?
a. potvrdí sa, že zviera je zdravé
b. u zvieraťa je podozrenie na ochorenie – urobia sa ďalšie testy, ktoré ochorenie buď potvrdia alebo nepotvrdia.
c. zviera je choré- nasadí sa skorá liečba a zamedzí sa ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu.

7. Ako prebieha preventívna prehliadka?
Je to časovo nenáročné vyšetrenie pri ktorom sa vyšetria jednotlivé orgánové sústavy zvieraťa. Na prehliadku je potrebné objednať sa na uvedenom telefónnom čísle.