MVDr. Lenka Leskovská

zameranie: interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív
špecializácia: medicína mačiek

2001 – 2007 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
2007 – 2010 Veterinárna klinika Maďarsko
2010 – 2015 Bennett
2015 – Marfilvet
Certifikáty z klinickej patologie , sonografie , enterologie, endokrinologie, chirurgie mäkkých tkanív A felinnej medicíny.
Od roku 2013 člen ISFM (International Society of Feline Medicine)