Sterilizácia zvierat

KLASICKÁ, ALEBO LAPAROSKOPICKA STERILIZÁCIA? ČO JE LEPŠIE?

Zástancovia laparoskopie tvrdo obhajujú túto metodiku a presadzujú ju ako najlepšiu, no toto tvrdenie je rozhodne diskutabilné. Keďže o výbere vhodnej techniky sa v konečnom dôsledku musí každý majiteľ zvieratka rozhodnúť sám a mal by poznať nasledujúce fakty.

Pri laparoskopickej metóde sa do brušnej dutiny vháňa CO2, aby vznikol priestor pre pohodlnú manipuláciu s elektroskalpelom a kamerou. Brušná dutina sa otvára v dvoch až troch rovnako veľkých ranách, cez ktoré sa do tela zvieraťa zavádzajú potrebné nástroje a sondy. Brucho je teda viac traumatizované vyšším počtom rán. Je pravdou, že laparoskopický zákrok sa dá považovať za rýchlejší, no to hlavne z toho dôvodu, že pri tomto spôsobe sa neodstraňuje celý reprodukčný trakt, ale iba jeho niektoré časti. Toto môže viesť k neskorším výskytom nádorov na zostávajúcich častiach traktu a taktiež k zápalovým ochoreniam zvyšného pahýľu maternice po zákroku. „Nafukovanie bruška s CO2” taktiež spôsobuje dlhšiu pooperačnú rekonvalescenciu, pretože zvieratko musí vzduch prirodzene vstrebať, čo vyžaduje istý čas.

Nevýhodou laparoskopickej metódy je aj vyššia cenová náročnosť, keďže na poskytovanie tejto služby je potrebné výrazne drahšie vybavenie, ktorého cena sa samozrejme premietne aj do ceny zákroku. Zároveň pre túto metódu je nevyhnutnosťou skúsenosť chirurga. Bez komplikácií sa uvádza táto metóda pre suky ešte pred prvou rujou, v období hormonálneho pokoja.

Pri klasickej metóde – ovariohysterektómia – sa chirurgicky vyberajú vaječníky, rohy maternice a aj telo maternice po krčok. Odstráni sa teda celý reprodukčný trakt zvieraťa. Pri tejto metóde sa brušná dutina otvára v jednej chirurgickej rane o veľkosti približne jeden až dva centimetre a to ako pri malých, tak aj pri stredných a veľkých plemenách psíkov. Brušná dutina je menej traumatizovaná počtom chirurgických rán a zároveň pri tejto metóde nie je do brušnej dutiny vháňaný vzduch, na ktorý niektorí citlivejší pacienti reagujú bolestivosťou brucha a všeobecným diskomfortom. Naviac, keďže sa operatívne odstráni celý reprodukčný trakt, nedochádza k postoperačným komplikáciám a neskorším nádorovým prejavom.

Je na zvážení každého majiteľa, ktorý spôsob si vyberie, v našej veterinárnej nemocnici Marfilvet odporúčame predsa len klasický spôsob.

MVDr. Roman Kučera