Svrab – opäť hrozba?

Svrab je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje niekoľko druhov roztočov. Najčastejší je sarkoptový svrab, ktorý spôsobuje zákožka svrabová – Sarcoptes scabiei. Prenáša sa hlavne priamym kontaktom, ale v domácnosti dokáže bez hostiteľa prežiť 4 až 6 dní, v chlade dokonca dlhšie. Dospelé jedince žijú v spodnej vrstve kože, kde si hĺbia chodbičky a kladú vajíčka. Celý životný cyklus trvá 17 až 21 dní. Ochorenie máva rôzny priebeh. Môže začínať malými svrbivými léziami, ktoré sa lízaním a škrabaním rozširujú. Ale takisto sa môže prejavovať intenzívnym celotelovým svrbením bez zjavných kožných lézií.
Je to ochorenie, ktoré sa ťažko diagnostikuje. Jednou z možností je hlboký kožný zoškrab, ale jeho výpovedná hodnota je do 20 %. Ďalšou možnosťou je stanovenie špecifických protilátok z krvi. Je to metóda z oveľa vyššou diagnostickou hodnotou, dá sa robiť 2 až 4 týždne od nakazenia a je špecifická iba na sarcoptový svrab. Veľmi často sa ale musíme spoľahnúť iba na klinický obraz a priebeh ochorenia.

Na liečbu používame lokálne alebo celkové antiektoparazitiká alebo ich kombináciu.

SARCOPTOVÝM SVRABOM SA MÔŽE NAKAZIŤ AJ ČLOVEK, ALE U ČLOVEKA SA NEVIE SVRAB ROZMNOŽIŤ A OCHORENIE ODOZNIE SAMÉ.