MVDr. Lenka Jurisová

Špecializácia – Interná medicína spoločenských zvierat a drobných cicavcov

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2014
Člen Komory veterinárnych lekárov a člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
Prax:
– 2014 – Veterinárna nemocnica s nonstop prevádzkou v Bratislave
– 2015 – 2016 – Veterinárna ambulancia BHVET
– od marca 2016 – Veterinárna nemocnica Marfilvet

Účasť na odborných seminároch a konferenciách:
– Dni mačacej medicíny (Senec) 2015
– Röntgenológia (Bezovec) 2015
– Dermatologický kongres (Bratislava) 2015
– Nová Veterinária (Nitra) 2015
– Interná medicína (Senec) 2016