MVDr. Gabriela Prusáková

špecializácia: interná medicína

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2016

Pracovné skúsenosti:

2015 – UVLF Ke

2016 – Veterinárna nemocnica Marfilvet

Účasť na odborných seminároch a konferenciách:
– Kognitívne poruchy psov a mačiek  (Košice) 2015