Rozpis služieb

Dátum 8.00-14.00 14.00-20.00
PONDELOK
10.6.2024
Adriána Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Erika Rajtová
Lucia Brovková
Hedviga Ďurdinová
Lucia Liktorová
Peter Dzivý
Lucia Šillerová
UTOROK
11.6.2024
Adriána Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Lucia Liktorová
Lukáš Stručka
Dávid Daniel
Erika Rajtová
Lucia Šillerová
Lucia Brovková
STREDA
12.6.2024
Hedviga Ďurdinová
Lenka Leskovská
Lucia Šillerová
Stanislav Čegiň
Silvia Valkošáková
Lukáš Stručka
Lucia Liktorová
Lenka Petríková
ŠTVRTOK
13.6.2024
Silvia Valkošáková
Stanislav Čegiň
Erika Rajtová
Lenka Leskovská
Marta Kotešovská
Lucia Brovková
Miroslav Lajčiak
Andrea Férová
Lenka Petríková
PIATOK
14.6.2024
Hedviga Ďurdinová
Miroslav Lajčiak
Andrea Férová
Lukáš Stručka
Dávid Daniel
Marta Kotešovská
Peter Dzivý
Lucia Šillerová
SOBOTA
15.6.2024
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
Miroslav Lajčiak
Silvia Valkošáková
Dávid Daniel
Andrea Férová
Peter Dzivý
Lenka Leskovská
NEDEĽA
16.6.2024
Lenka Leskovská
Lenka Petríková
Miroslav Lajčiak
Marta Kotešovská
Dávid Daniel
Andrea Férová
Peter Dzivý
Lucia Liktorová
PONDELOK
17.6.2024
Adriána Lajčiaková
Stanislav Čegiň
Lenka Leskovská
Andrea Férová
Silvia Valkošáková
Miroslav Lajčiak
Lucia Šillerová
Lenka Petríková
UTOROK
18.6.2024
Adriána Lajčiaková
Lucia Šillerová
Lenka Leskovská
Marta Kotešovská
Silvia Valkošáková
Stanislav Čegiň
Erika Rajtová
Miroslav Lajčiak
STREDA
19.5.2024
Erika Rajtová
Lukáš Stručka
Andrea Férová
Miroslav Lajčiak
Lucia Brovková
Lucia Šillerová
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
ŠTVRTOK
20.6.2024
Hedviga Ďurdinová
Lenka Leskovská
Miroslav Lajčiak
Lucia Šillerová
Dávid Daniel
Andrea Férová
Marta Kotešovská
Peter Dzivý
PIATOK
21.6.2024
Lenka Petríková
Marta Kotešovská
Lukáš Stručka
Lenka Leskovská
Dávid Daniel
Hedviga Ďurdinová
Lucia Brovková
Peter Dzivý
SOBOTA
22.6.2024
Dávid Daniel
Hedviga Ďurdinová
Peter Dzivý
Lukáš Stručka
Silvia Valkošáková
Stanislav Čegiň
Erika Rajtová
Lucia Brovková
NEDEĽA
23.6.2024
Silvia Valkošáková
Stanislav Čegiň
Erika Rajtová
Lucia Brovková
Dávid Daniel
Hedviga Ďurdinová
Peter Dzivý
Lukáš Stručka