Gynekológia a pôrodníctvo

Zahŕňa komplexnú starostlivosť o celý priebeh reprodukcie, starostlivosť o matku a jej potomstvo.

Je to široká škála úkonov, od stanovenia optimálneho času na pripúšťanie, cez pripúšťanie, kontrolu priebehu gravidity, pôrod a popôrodnú starostlivosť o matku a jej potomstvo. Dôležitá je aj starostlivosť v období medzi háraniami resp. medzi háraniami.

Taktiež sem patria úkony spojené so zamedzenim nežiadúcej reprodukcie (sterilizácia).

Diagnostika a úkony:

  • sterilizácia zvierat
  • asistovaný pôrod
  • cisársky rez
  • umelá inseminácia
  • stanovenie optimálneho času pripúšťania (progesteronový test do 30 min.)
  • USG diagnostika gravidity