Gynekológia a pôrodníctvo

Zahŕňa komplexnú starostlivosť o celý priebeh reprodukcie, starostlivosť o matku a jej potomstvo.

Je to široká škála úkonov od stanovenia optimálneho času na prepúšťanie cez prepúšťanie, kontrolu priebehu gravidity, pôrod a popôrodnú starostlivosť o matku a jej potomstvo. Dôležitá je aj starostlivosť v období medzi hádaniami resp. medzi háraniami.

Taktiež sem patria úkony spojené so zamedzenim nežiadúcej reprodukcie (sterilizácia).

Diagnostika a úkony:

  • sterilizácia zvierat
  • asistovaný pôrod
  • cisársky rez
  • umelá inseminácia
  • stanovenie optimálneho času prepúšťania (progesteronový test do 30 min)
  • USG diagnostika gravidity