Kardiológia

Zaoberá sa problémami srdca a ciev, ktoré tvoria podstatnú časť problémov u zvierat hlavne vo vyššom veku. Hlavným problémom týchto ochorení je, že vznikajú pozvoľne a majiteľ si často príznaky týchto ochorení nevšimne. Preto sme diagnostiku týchto ochorení zahrnuli medzi vyšetrenia spadajúce do preventívnej prehliadky. Pri skorom odhalení týchto ochorení vieme nastaviť režim pacienta a liečbu tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu srdca a ciev (resp. aby sa mimimalizovalo).

Príznakom týchto ochorení v začiatočnej fáze môže byť pospávanie, rýchlejšia unaviteľnosť, mierna dýchavičnosť. Vo vyšších štádiách to môže byť odmietanie pohybu, opuchy, zväčšené brucho, kašeľ, chudnutie, strata vedomia a iné.

Na diagnostiku týchto ochorení používame:

  • merače krvného tlaku
  • RTG
  • USG
  • EKG