Interná medicína

V rámci tohoto odboru sa zaoberáme diagnostikou a liečbou ochorení vnútorného prostredia zvierat.

Všeobecne rozdeľujeme poruchy vnútorného prostredia na:

  • ochorenia tráviaceho traktu
  • ochorenia srdca a ciev
  • ochorenia dýchacej sústavy
  • endokrinologické ochorenia
  • ochorenia močovej sústavy
  • ochorenia krvi
  • alergické ochorenia

Najčastejšími príznakmi ochorení vnútorného prosredia bývajú hnačka, zvracanie, kašeľ, bolesti brucha, zväčšené brucho, sťažené dýchanie, časté pitie, močenie a pod.

Na diagnostiku využívame množstvo najmodernejších prístrojov (RTG, USG, endoskopy, biochemický analyzátor, hematologický analyzátor, imunochemický analyzátor a iné) a diagnostických postupov a vyšetrení.

V závislosti od zistenej diagnózy je stanovený liečebný postup, ktorý môže byť buď paliatívny (použitie liekov bez chirurgického zákroku) alebo spojený s chirurgickým zákrokom.