Čo je pyometra?

Pyometra je charakterizovaná ako infekcia maternice a jej naplnenie patologickým obsahom – hnisom. Ten odlišuje pyometru od iných ochorení maternice pri ktorých taktiež vzniká náplň. Patrí k najčastejším a zároveň najzávažnejším ochoreniam pohlavného aparátu sučiek! Predstavuje život ohrozujúce ochorenie, ktoré vyžaduje rýchlu liečbu.

Zdroj: https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/pet-health-hub/conditions/pyometra-infected-womb-in-dogs

Kedy sa pyometra vyskytuje?

Vyskytuje sa u nekastrovaných sučiek, zvyčajne 6-8 týždňov po háraní. Najčastejšie sú postihnuté sučky v strednom a vyššom veku, môže však ochorieť aj mladé zviera.

Aké sú príznaky ochorenia?

Príznaky ochorenia sa líšia podľa toho, či je krček maternice otvorený alebo nie.

OTVORENÁ FORMA: typický je výtok hnisu z pošvy alebo hnis na srsti v okolí pošvy, prípadne na koberci, na pelechu a pod. Sučka sa môže viac vylizovať v okolí vulvy. Horúčka, letargia a anorexia sa môže, ale nemusí vyskytnúť. V skorom štádiu ochorenia môže byť výtok dokonca jediným sprievodným príznakom.

ZATVORENÁ FORMA: hnis, ktorý sa tvorí v maternici, nedokáže vytekať von. Hromadí sa v maternici, čím sa zväčšuje objem brušnej dutiny. Baktérie v maternici produkujú toxíny, ktoré sa uvoľňujú do krvného obehu. U sučiek s uzavretou formou pyometry sa zdravotný stav rapídne zhoršuje. Zvyknú mať horúčky, zväčšenú, bolestivú brušnú dutinu, nežerú, pijú nadmerné množstvá vody, sú silne letagické, môžu zvracať.

Ako sa diagnostikuje pyometra?

Diagnóza je potvrdená na základe klinického vyšetrenia, laboratórneho vyšetrenia (hematologické vyšetrenie krvi) a zobrazovacích metód (USG). Sonografické vyšetrenie brušnej dutiny je v prípade pyometry najspoľahlivejšou diagnostickou metódou. Nálezom býva zväčšená maternica s tekutou náplňou, tá však nie je špecifická len pre pyometru. Preto v rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť hydrometru (nahromadenie vodnatej tekutiny v maternici), mukometru (nahromadenie hlienu v maternici) alebo hemometru (nahromadenie krvi v maternici). Ak máte záujem o diagnostiku neváhajte nás kontaktovať.

Príkladom je aj naša pacientka Bora – 4-ročná sučka plemena leonberger. Okrem toho, že u nej vznikla pyometra (hnisavý zápal maternice) nastala aj ruptúra (prasknutie) maternice a hnis sa vylial do brušnej dutiny. Bore hrozila sepsa (otrava krvi), ale našťastie infekciu zvládla a dnes absolvovala vybratie stehov po náročnom chirurgickom zákroku.

Sučka Leonberger

Sučka plemena Leonberger

Aká je prevencia pyometry?

Majiteľ má kľúčové postavenie aj pri prevencii tohto ochorenia, keďže práve on môže učiniť rozhodnutie o preventívnej kastrácii sučky a tým predísť skupine ochorení postihujúcich reprodukčný aparát, ktorých pyometra je súčasťou.